0966 62 28 62

Qui trình dịch vụ chăm sóc khách hàng

Qui trình dịch vụ tiêu chuẩn Ford toàn cầu Quality Care được áp dụng tại tất cả các Đại lý. Hàng năm, Ford tổ chức đánh giá và củng cố việc tuân thủ quy trình tại Đại lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất.

Hài lòng khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Ford Việt Nam. Quy trình chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu. Hệ thống đánh giá hài lòng khách hàng: CVP và GQRS.

Năm 2015, Ford Việt Nam đứng vị trí số 1 tại khu vực Ford Châu Á Thái Bình Dương về chất lượng dịch vụ (CVP). Đội ngũ kỹ thuật viên và cố vấn dịch vụ hiểu biết, chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.